- C. B. Groot-nijverheid - De Geschiedenis Van Duffel

                     www.duffel-bg.be   Web Hosting by www.combell.com
Ga naar de inhoud
1. Papierfabriek.2. N.V. Scott Continental.
3. Transpac.4. Sidal.
B. Groot-nijverheid.

1. Papierfabriek van Duffel.

De eerste papierfabriek ontstond te Duffel in 1854. Zij ging enkele jaren later teniet. De thans bestaande kartonfabriek (toen papierfabriek) werd gebouwd van 1905 tot 1907 op de plaats, waar voorheen de steenbakkerij "De Beuckelaer en Cie" stond.
Aan de oorsprong lag de firma G. Morrees en Cie, die te Antwerpen, alleen aan papierverwerking en papierhandel deed. Zij werd gesticht in 1880 en later omgevormd tot de S.A. Papeteries Anversoises G. Morrees et Cie, om ook de papierbereiding te Duffel aan te vatten. Deze maatschappij moest in vereffening gesteld worden en in 1910 ontstond de maatschappij Papeteries Anversoises. Haar kapitaal werd geleidelijk opgevoerd van 2,3 miljoen in 1910 tot 39,75 miljoen in 1930. In december 1932 fusioneerde deze vennootschap met de pas opgerichte Papeteries de Belgique S.A.
Bij haar oprichting telde de fabriek 5 papiermachines. Door de slag aan de Nete in september-oktober 1914 werd grote schade aangericht aan machines en gebouwen, waarvoor de fabriek 5 565 000 Fr schadevergoeding kreeg uitgekeerd.
Tot 1930 leverde Duffel hoofdzakelijk dagbladpapier. Duffel en Langerbrugge stonden toen in voor 75 % van de Belgische productie. Daarna zette Langerbrugge deze fabricatie, met één der overgeplaatste machines, alleen verder. De fabriek in Duffel leverde toen hoofdzakelijk behangselpapier, druk-, duplicator- en schrijfpapier, papier voor knippatronen, imitatie perkament (slagerspapier) en grease-proof (boterpapier). De fabricatie vertrok van ruwe papierpate (houtpulp), die per schip, hoofdzakelijk uit Noorwegen en het Memelland (Litouwen) werd ingevoerd. Met 600 werklieden en 65 bedienden bracht men 75 tot 80 ton papier voort per dag.
Maar het bedrijf moest heel wat tegenslagen verwerken.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de productie zeer laag.
In 1949 werd een hypermodern sorteerstation voor oud papier met stofafzuiging geïnstalleerd. Een hevige storm joeg de Nete over de pas verhoogde kaaimuur in 1954 en bracht zware schade toe aan de installaties. In 1958 werd een grootscheepse rnodernisatie aangevat, die leidde tot de fabricatie van 55 000 ton schrijf- en drukpapier en duplexen multiplexkarton per jaar. De afwerking bestond uit het gebruiksklaar maken van papier en karton en omvatte: satineren (extra glad maken van papier), overrollen en op breedte snijden, formaatsnijden, kleuren, triëren en inpakken. Dagelijks verzond men circa 250 ton in binnen- en buitenland.
Het friswater werd tot dan toe uit de Nete gepompt via twee pompstations. Maar vanaf 1959 putte de firma zuiverder water uit één van de bezinkbekkens van de Antwerpse Waterwerken, wat samen met Sidal gebeurde. De toevoerleidingen lopen over de hiervoor speciaal geconstrueerde hangbrug over de Nete. De eerste crisis bracht het aantal werknemers van 625 in 1959 op 393 in 1960, om dan weer langzaam op te klimmen tot 643 in 1967. Met de oliecrisis van 1973 begon voor dit bedrijf opnieuw een sombere tijd. De productie diende in te krimpen en er vielen weldra verscheidene afdankingen: in 1973 stelde men nog 385 personen te werk, in 1978 nog slechts 207!
Men probeerde te redden, wat er te redden viel en schakelde over op uitsluitend kartonproductie (triplex-vouwdozenkarton). Maar door scherpe concurrentie op de West-Europese markt kwam het bedrijf niet meer tot het behalen van positieve resultaten. Dit leidde tot de aanvraag van een participatie van het Vlaamse Gewest en de oprichting van de nieuwe N.V Kartonfabriek van Duffel op 1 december 1981. Zij stelt nu 143 personen te werk. Recentelijk werd een programma voor energierecuperatie met succes afgewerkt, zodat het ganse gebouwencomplex door afvalwarmte van het productieproces verwarmd wordt.

2. N.V Scott Continental.

In 1879 begonnen de gebroeders Irvin en Clarence Scott hun papierhandel in Philadelphia (VS.). Legden ze zich aanvankelijk toe op inpakpapier, dan schakelden ze na 20 jaar over op het fabriceren van toiletpapier. Door de dynamiek van de Scottgeneraties werd Scott Paper Company op korte tijd een wereldfirma. Ze kreeg vaste voet in Canada, Mexico, Columbia, Australië, België, Argentinië, Denemarken, Japan en de Filippijnen. Door samensmelting en aankoop van andere bedrijven werd het productengamma uitgebreid. Naast huishoudelijk papier, zoals toiletpapier, keukenrollen, servetten, zakdoeken, luiers en zelfs papieren jurken... fabriceert Scott Paper Company papieren en plastieken kopjes, fotokopiepapier, materiaal voor het bedrukken van stoffen, fotopapier en films. Wat de productie van huishoudelijk papier betreft, bekleedt Scott de eerste plaats op de wereldmarkt.

Op 2 april 1959 werd het Belgisch filiaal Scott Continental N.V. gesticht, gebaseerd op een gelijk-deel associatie tussen Scott Paper Company en de Belgische firma "Papeteries de Belgiques". (Ondertussen werd de Belgische vennootschap echter volledig overgenomen door Scott Paper Company.) Aanvankelijk hield Scott Continental, zich op zijn circa 3 ha groot terrein, bezig met verwerking en verkoop. In 1965 werd ook gestart met de fabricatie in de vestiging te Duffel. Het grootste deel van de grondstoffen komt uit de Scandinavische landen, Canada, de Verenigde Staten en de Belgische Ardennen. In november 1968 werd de fabriek van Tisselt aangekocht. De afgewerkte producten van Scott Continental te Duffel en te Tisselt vinden hun weg in de Benelux-landen en Frankrijk, maar ook buiten Europa.

3. Transpac.

Gegroeid uit de dienst "Studie & Onderzoek" van de Papierfabrieken van België, gaat TRANSPAC sinds 1962 zijn eigen weg. TRANSPAC-Packaging bezit nog een bedrijf te Halen.
De activiteit van TRANSPAC Duffel bestaat vooral in het bekleden van papier en karton met kunststoffen, nl. polyethyleen (PE) en polyvinylideenchloride (PVDC). Deze bewerking heeft tot doel de mechanische eigenschappen van papier en karton te behouden en er de beschermende kenmerken van de kunststoffen aan toe te voegen, zoals waterdampondoorlaatbaarheid, vet-, water-, gas-, aroma- en lichtdichtheid.
Na de bekleding worden de papieren versneden in vellen of rollen.
De voornaamste sectoren waar deze materialen gebruikt worden, zijn:
- de voedingsnijverheid als verpakkingen voor melk, koekjes, gebak, diepvriesproducten, zout, chocolade, enz.;
- de konstruktiesektor voor het vervaardigen van isolatiemateriaal;
- de papier-, glas- en staalnijverheid als vochtwerend verpakkingsmateriaal;
- de fotografische industrie als vochtwerend en lichtdicht verpakkingsmateriaal.

De productiecapaciteit bedraagt 25 000 ton, waarvan 65 % voor export bestemd is, vooral binnen de E.E.G.
Deze productie wordt gerealiseerd door een 200-tal werknemers. De firma is nog in volle expansie, zoals uit de bouw van de nieuwe hall blijkt.
TRANSPAC bezit ook verscheidene vertegenwoordigingen van andere verpakkingsmaterialen en pronkt met zijn uitgebreid laboratorium, dat zoekt naar nieuwigheden voor deze moderne tak van de papierverwerkende nijverheid.

4. SIDAL N.V.

De ‘Société Industrielle de I’Aluminium S.A.’, kortweg Sidal genoemd, werd gesticht in 1946. De werkelijke aluminiumproductie begon in 1950 met 146 personeelsleden en kende een buitengewone expansie. Op dat ogenblik speelden drie personen een belangrijke rol: Adolf STOCLET, wiens naam vereeuwigd is in de straat, waar Sidal gevestigd is, Lucien FERON en zijn schoonzoon, graaf HUGHES van der STRATEN-PONTHOZ, die zich sinds 1984 de vijfde ereburger van onze gemeente mag noemen.
Een overzicht geven van de aangroei van het machinepark van deze firma is onbegonnen werk. Sidal vervaardigt platen, banden, schijven, profielen, buizen, staven en draad in aluminium en aluminiumlegeringen een jaarproductie van 200 000 ton halffabrikaten en een personeelsbestand meer dan 1800 personen - de afdeling Burcht inbegrepen - behoort dit bedrijf tot één van de drie grootste aluminiumverwerkende bedrijven van Europa. Sidal exporteert naar meer dan 100 landen en dit via een net van 10 filialen, waar 550 personen te werk gesteld zijn. De hoofdaandeelhouder in Sidal is Alumined Beheer BV (100% dochteronderneming van de Nederlandse Hoogovens Groep BV) Ernstige inspanningen werden de laatste twee jaren gedaan om de firma nog meer naar de top te brengen.
In feite bestaat de Sidalnederzetting te Duffel uit drie verschillende afdelingen, nl. de gieterij, de walserij en de extrusie, die vrij los met elkaar verbonden zijn. De eigenlijke productieafdelingen zijn de walserij en de extrusie, terwijl de gieterij enkel een onmisbare hulpdienst is, die o.m. de productieafval van de walserij en extrusie recupereert.
Elke standaardeenheid van de gieterij bestaat uit twee ovens. De smeltoven ontvangt een mengsel van afval, smeltblokken, moederlegeringen en zuivere legeringelementen. Eens gesmolten, wordt het vloeibaar metaal overgegoten in de gietoven, waarin het gezuiverd wordt van gas en oxyden o.a. door er chloorgas in te blazen.
Daarna wordt het gegoten in de geschikte gietvorm, tot wals- of extrusieblokken. De balkvormige walsblokken worden in doorloopovens voorverwarmd tot circa 500 graden C. Het warme blok wordt naar de warmwals gevoérd, waar het tussen twee cilinders geplet wordt. Hiermee wordt doorgegaan tot een lange band van minder dan 20 mm dikte bekomen wordt. Deze band loopt dan naar de tandemwals. In drie stappen walst men de band tot een dikte van zowat 4 mm. Daarna wordt de band opgerold en desgevallend doorgestuurd naar de koudwalserij. De grootste koudwals kan rollen verwerken van 10 ton met een plaatbreedte van 1650 mm. Deze kan de dikte van de plaat herleiden tot 0,2 mm aan een snelheid van 1200 m per minuut! De cilindervormige extrusieblokken worden, na voorverwarming, naar de blokhouder gevoerd. Deze korte dikwandige cilinder drijft met behulp van een pers de extrusieblokken door een stalen matrijs, die de vorm van het gewenst profiel heeft.
Zodra het profiel de matrijs verlaten heeft, wordt het met water of een stroom koude lucht afgeschrikt. Na de excursie worden de profielen gerecht en op maat gezaagd. Na een grondige controle verpakt en verzendt men het product.
Sidal is een bedrijf met toekomst: haar grote productiecapaciteit, haar moderne uitrusting, haar ervaring in de Europese Gemeenschap en in de belangrijkste overzeese marktgebieden, haar gunstige ligging (bij de E-10) en haar vooruitstrevende politiek maken het Sidal mogelijk onder gunstige voorwaarden kwaliteitsproducten aan te bieden.
Tewerkstelling in   1950: 146
1955: 426
1960: 775
1965:1450
1970:1279
1975:1347
1980:1426

Duffel-BG Copyright © 2004 - 2024.
Terug naar de inhoud