F. Volkskunde - Folklore - De Geschiedenis Van Duffel

                     www.duffel-bg.be   Web Hosting by www.combell.com
Ga naar de inhoud

F. Volkskunde - Folklore - Heemkunde.

Weinigen zijn het eens over de omschrijvingen van de begrippen Volkskunde en Folklore. Als wetenschap is de Volkskunde pas in de 19de eeuw volwassen geworden, nadat er tijdens de romantiek grote belangstelling voor was ontstaan. Het woord komt voor het eerst voor in een verzameling oud-Duitse volksliederen (1806).

De Engelsman W.J. THOMS gebruikte de term Folklore (de wijsheid van het volk) in 1846, om te wijzen op het volksgeloof, legenden en gebruiken. Beide termen zijn nog in gebruik, maar met Volkskunde wordt doorgaans de studie bedoeld en met Folklore het complex van verschijnselen, die onder een volk in omloop zijn of de vervorming van deze verschijnselen, die op kunst- en ambachtsmarkten tot uiting komen en bij de wetenschapsmensen een kwalijke bijklank hebben gekregen. In Nederland en Vlaanderen kwam de Volkskunde omstreeks de eeuwwisseling tot volwassenheid, daarbij sterk door Duitsland beïnvloed.

Het toenemend belang van deze wetenschap kwam o.a. tot uiting door de instelling van leerstoelen aan de universiteiten van Amsterdam, Gent en Leuven en de oprichting van musea in o.a. Bokrijk, Luik en Arnhem.

Daarnaast bestaat de Heemkunde, die geen wetenschap is, en - naar het Duitse Heimatkunde - het samenbrengen inhoudt van alles wat er over een bepaalde stad, gemeente of lokaliteit voorhanden is.

Hoezeer we vasthouden aan tradities, wordt voldoende aangetoond door de massale aanwezigheid van deelnemers en toeschouwers bij folkloristische gebeurtenissen . Het daarmee gepaard gaan van verkleden en vermommen is een kenschetsende menselijke trek.

Volkskunde en Folklore omvatten o.a.:

- oude tradities en nieuwe gebruiken;
- feesten;
- volksmuziek, volksliederen;
- gebruiken, die bij de levenskring behoren;
- vormen van spel en sport;
- klederdracht en volksdans.

In Duffel leeft de Folklore intens, gesteund op een reeds eeuwenlange traditie. Zij wordt op verscheidene manieren tot uiting gebracht.

Duffel-BG Copyright © 2004 - 2024.
Terug naar de inhoud