Inhoud A tot Z - De Geschiedenis Van Duffel

                     www.duffel-bg.be   Web Hosting by www.combell.com
Ga naar de inhoud
Inhoud: Duffel toen
- Voorwoord

1. Ligging
2. Naam
3. Bodemverhevenheid
4. Hydrografie
5. Samenstelling van de bodem

1. De Berthouts
2. Territoriale rechtsmacht van 1219 tot 1571
a. Heren van Duffel-Perwijs
b. Heren van Duffel-Voogdij
c. Heren van Duffel-Hoogheid
3. De drie Duffels onder één Heer
4. Wapen van Duffel

1. Hendrik Hondius
2. Kiliaan
a. Zijn leven
b. Zijn werk
c. Kiliaan ter ere

D. Wonen in het Duffel van toen
a. Ter Elst
b. Muggenberg
c. Rooienberg
d. Bemortel
e. Kasteel van Voogdij
Kasteel Wouwendonck
Kasteel De Locht
Villa Hermans
Kasteel Perwijs
Kasteel MOURIAU
Kasteeltje in de Mijlstraat
Villa VAN CAMP

1. Nabuurgemeenten
2. Persoonsnamen
3. Woningen en gebouwen
4. Natuurlijke bijzonderheden van het terrein
   a. Hoogten en laagten.
   b. Waters.
   c. Bossen.
5. Diversen
6. Tenslotte


Duffel-BG Copyright © 2004 - 2024.
Terug naar de inhoud