C. Economische Bedrijvigheid - De Geschiedenis Van Duffel

                     www.duffel-bg.be   Web Hosting by www.combell.com
Ga naar de inhoud
C. Economische bedrijvigheid.A. Nijverheid.

Inleidende beschouwingen.

Op dit ogenblik is onze gemeente een vrij sterk geïndustrialiseerde entiteit. Dit was niet altijd het geval en zelfs de ganse provincie Antwerpen heeft lange tijd haar typisch agrarisch karakter bewaard. Dit in tegenstelling met de Waalse provincies, waar de industrialisatie zeer snel op gang kwam en met Oosten West-Vlaanderen, waar de textielnijverheid reeds geruime tijd voor een zekere graad van industrialisatie zorgde.

Hoe sterk Duffel achterbleef bij de provincie Antwerpen, blijkt uit volgend gegeven: te Duffel werkten in 1910 slechts 16,6 % van de mensen in de industrie, terwijl dat in de ganse provincie Antwerpen al 39,9 % was.
De periode rond de eeuwwisseling vertoont een zeer sterk veranderde wereld. Enkele grote, technische verwezenlijkingen uit de negentiende eeuw vormden hiervoor de grondslag. Voor de industrie was vooral de ontwikkeling van belang van de stoommachine, van de explosie- en verbrandingsmotor en van de elektrische motor. Verder maakt ook de techniek om informatie over te brengen een grote sprong voorwaarts. In 1845 werd reeds een vergunning verleend voor het aanleggen van een telegraaflijn langs de spoorweg Brussel-Mechelen-Antwerpen. Deze lijn werd geopend op 9 september 1846. In 1880 werden in België de eerste telefooncentrales in dienst genomen. De telegraaf en de telefoon zijn zeker zo belangrijk voor de uitbouw van de industrie als hoger genoemde motoren. Zij lieten immers toe om de nodige informatie sneller op de juiste plaats te brengen, waardoor men beter op de eisen van de klanten kon inspelen en de productiemiddelen constanter kon gebruiken (minder stilstand van de machines).

In die periode ontstonden in het Antwerpse vele belangrijke firma's, die ook in onze gemeente personeel rekruteerden en dit nog doen, denken wij maar aan Bell Telephone opgericht in 1882 en aan Gevaert opgericht in 1891. Vele pendelaars vonden ook hun weg naar het Brusselse en het Mechelse.

Door de snelle industrialisatie van de Antwerpse regio werden ook vele kleine steden en gemeenten in deze spiraal meegezogen (o.a. Mechelen, Turnhout, de Rupelstreek). In die periode zocht de industrie naar gemakkelijk bereikbare plaatsen, waar een voldoende potentieel aan goedkope arbeiders voorhanden was. Duffel met zijn sterk agrarisch karakter, met zijn vele onderbetaalde landarbeiders en met zijn uitstekende ligging vormde een ideale inplantingsplaats.

Duffel-BG Copyright © 2004 - 2024.
Terug naar de inhoud