- D. 2. Herenhuizen - De Geschiedenis Van Duffel

                     www.duffel-bg.be   Web Hosting by www.combell.com
Ga naar de inhoud
2. Herenhuizen ... .
Kasteel Wouwendonck.
Kasteel De Locht.
Villa Hermans.
Kasteel Perwijs.
Kasteel Mouriau.
    Kasteeltje in de Mijlstraat.
Villa Van Camp.
2. Herenhuizen uit het recente verleden.

We brengen hier in herinnering een reeks woningen uit de negentiende eeuw of uit de periode rond de eeuwwisseling. Sommige bouwwerken vielen inmiddels onder de slopershamer, zoals het kasteel van MOURIAU DE MEULENACKER, het kasteeltje van Gaston VAN DEN BERGH (‘t kasteeltje van ‘t baronneke, Liersesteenweg), de villa van de familie DE FAUDEUR (villa van de Juge, Lierse- steenweg), de villa Bloemendal (vroegere woonst van Dr. JACOBS en Dr. W. HOLSTERS, later residentie van de Registratie der Domeinen, Kiliaanstraat). Andere zijn bewaard gebleven: het kasteel Wouwendonck (kasteel van GEVERS), het kasteel van Perwijs, het kasteel van de Beunt (de Locht), de villa van de familie VAN CAMP, en de villa van hoofdonderwijzer Frans ANDRIES.

Het kasteel Wouwendonck is gelegen in de Rooienberg aan de Wouwendonkse beek, vlak bij de voet van ‘de tramberg’. In de volksmond is het beter gekend als het kasteel van GEVERS. Het werd inderdaad door de heer GEVERS gebouwd in 1846, en door de familie GEVERS bewoond. In 1924 verwierf COVABE het kasteel, met toebehoren. Het mooie park achter het kasteel werd één geheel met de tuin van het klooster, om later samen met de kleiput van Ter Elst het domein te vormen van de kloostergemeenschap COVABE. Het kasteel zelf maakt vandaag deel uit van het Instituut voor Verpleegkunde. Als de kasteelheer zijn kasteel inhuldigde, liet hij een wedstrijd voor hoepelrokken organiseren. De dames waren zo breed opgetuigd, dat men niet over het bruggetje van de vijver kon.

Hoe kasteel De Locht evolueerde van directeurswoning tot cultureel en jeugdcentrum schetsten wij in ons boek ‘DUFFEL NU’. Voegen wij eraan toe dat het heemhuis momenteel wordt heringericht als museum.

De villa HERMANS, gelegen aan de spoorweg, werd vóór 1900 gebouwd door Louis HERMANS-DURIEU. Volgens een oude getuigenis van een Duffelaar ‘heeft August HERMANS, later burgemeester, de strook grond van de spoorlijn tussen beide tunnels om niet afgestaan aan het beheer der spoorwegen’. Later, wanneer de tunnels werden gebouwd, heeft de familie HERMANS aan deze schenking herinnerd, ten einde langsheen hun villa een straat te bekomen, de Hermansstraat.

Het kasteel Perwijs brengt ons naar de Linkeroever in de Handelsstraat. Het werd in 1850 gebouwd op de plaats, waar tijdens de Spaanse bezetting een fort of schans stond ter bewaking van de overweg over de Nete. Het kasteel wordt vaak kasteel van de COREBIJTER genoemd. Deze benaming komt van een Brusselse familie, die lange jaren het kasteel als buitengoed bewoonde. De laatste eigenaars waren MORREN, ROMBAUT, en heden architect F. GOOSSENS. De prachtige tuin van het kasteel is sinds 1934 gemeentelijk park.

Het kasteel van MOURIAU DE MEULENACKER, ook kasteel DE POMPELAER geheten, was een indrukwekkend bouwwerk gelegen in een enig mooi natuurkader dat nu bij de Duffelaars bekend staat onder de naam bos van MOURIAU. Deze prachtige omgeving vormde vóór de Tweede Wereldoorlog het decor voor de jaarlijkse ‘Vlaamse kermis’ van de harmonie St.-Cecilia. Later, na Wereldoorlog II, werd het vervallen kasteel, dat niet meer bewoond was, afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe verkaveling.

Het Kasteeltje in de Mijlstraat.
In 1907 onteigende het Ministerie van Landsverdediging in de Mijlstraat een perceel grond van wagenmaker F. LIECKENS, om er een herenhuis op te trekken, die moest dienen als woning voor de opzichter van de werken aan het fort van Koningshooikt. Een jaar later was de woonst voltooid. De Mijlstratenaars noemden het smalend ‘het kasteeltje’. Kapitein BADOUX van de Belgische genie was de eerste bewoner. Deze ijzige en norse figuur was de schrik van de Mijlstraatse jeugd. In 1914 vertrok BADOUX. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed het gebouw af en toe dienst als noodwoning voor daklozen. Na de oorlog werd het bewoond door adjudant JACQUEMAIN. In 1927 werd de villa openbaar verkocht. Menig Duffelaar herinnert zich zeker deze woning als woonplaats van schoolhoofd Frans ANDRIES, verdienstelijke figuur, gewaardeerd in Duffel-Mijlstraat. Merkwaardig aan de woonst is de reusachtige waterput, die enkel water uit de ondergrond mocht geven, gezien de nabijheid van het kerkhof.

Een andere mooie herenwoning is de villa VAN CAMP, Mijlstraat 139. Deze werd in 1893 gebouwd door Petrus VAN CAMP (1833-1903). Als lid van de kerkfabriek en van de gemeenteraad was Petrus VAN CAMP een verdienstelijk pionier voor de Mijlstraat.

Duffel-BG Copyright © 2004 - 2024.
Terug naar de inhoud